Rezultati audicije za upis u prvi razred

 

Rezultati audicije za upis u prvi razred Odjela osnovnog glazbenog obrazovanja Osnovne škole „Pavao Belas“ za šk. god. 2022./2023.

Preuzmite dokument u PDF formatu ovdje

 

GITARA (9 mjesta)

IME

PREZIME

BODOVI

NAPOMENE

Karlo

Pracaić

60,00

Predložen/a za upis

David

Miščin

60,00

Predložen/a za upis

Nika

Svalina

59,00

Predložen/a za upis

Fran

Jambrešić

58,67

Predložen/a za upis

Ivan

Maleković

58,00

Predložen/a za upis

Lovro

Topol Božičević

55,33

Predložen/a za upis

Bruno

Podhraški

54,33

Predložen/a za upis

Viktor

Harambašić

50,67

Predložen/a za upis

Sabina

Zorko

45,00

Predložen/a za upis

Ivano

Gojević

43,00

--------------------------------

 

KLAVIR (9 mjesta)

IME

PREZIME

BODOVI

NAPOMENE

Toni

Šlegl

60,00

Predložen/a za upis

Cvita

Mužar

60,00

Predložen/a za upis

Marta

Matoc

60,00

Predložen/a za upis

Ana

Cerinski

60,00

Predložen/a za upis

Jakov

Novak

60,00

Predložen/a za upis

Gracia

Žunec

59,67

Predložen/a za upis

Tesa

Novak

59,67

Predložen/a za upis

Lea Viktoria

Harambašić

58,33

Predložen/a za upis

Lena

Pušić

55,67

Predložen/a za upis

Bruna

Benčić

55,33

Predložen/a za upis za flautu (2. izbor)

Jakov

Turza

55,00

--------------------------------

Antonio

Tomić

53,33

--------------------------------

Luka

Belko Hunjak

51,67

--------------------------------

Mara

Rosandić

51,00

--------------------------------

Tonka

Krnić

50,67

--------------------------------

Tilija

Reberski

47,67

--------------------------------

Ana

Leovac

47,67

--------------------------------

Josip

Vrankić

43,33

--------------------------------

Juraj

Bokunić

34,00

--------------------------------

 

VIOLINA (4 mjesta)

IME

PREZIME

BODOVI

NAPOMENE

Maša

Pleteš

58,33

Predložen/a za upis

Tia

Bastalić

55,33

Predložen/a za upis

Tina

Dubravac

54,67

Predložen/a za upis

Katarina

Leovac

50,67

Predložen/a za upis

 

FLAUTA (3 mjesta)

IME

PREZIME

BODOVI

NAPOMENE

Šifra:

terafran

60,00

Predložen/a za upis

Larisa

Pušić

60,00

Predložen/a za upis

Bruna

Benčić

55,33

Predložen/a za upis (2. izbor)

 

TAMBURE (4 mjesta)

IME

PREZIME

BODOVI

NAPOMENE

Mihaela

Krčelić

59,67

Predložen/a za upis

Gabrijel

Smilović

54,00

Predložen/a za upis

Toma

Lukić

50,67

Predložen/a za upis

Fran

Tomić

45,67

Predložen/a za upis

 

Objavljeno 8.6.2022.