Koncert učenika gitare u Župnoj crkvi sv. Vida


Odjel osnovnog glazbenog obrazovanja Osnovne škole „Pavao Belas“ poziva Vas na KONCERT GITARISTA

NEDJELJA, 25. lipnja 2023. u 19:30 sati

U ŽUPNOJ CRKVI sv. VIDA MUČENIKA, BRDOVEC